Er komen snel banen voor 1.000 mensen in de Achterhoek. Voor het oplossen van knelpunten op de regionale arbeidsmarkt is 8,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door minister Lodewijk Asscher. Hierdoor kunnen 1.000 moeilijk vervulbare vacatures worden ingevuld.

Met het geld uit dit sectorplan kunnen werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures werknemers uit andere bedrijven en organisaties klaarstomen voor de overstap naar hun eigen bedrijf. Werkgevers krijgen vanuit het sectorplan de helft van deze scholings- en bemiddelingstrajecten vergoed.

Ruim de helft van het geld is bedoeld voor deze ‘van werk naar werk’ trajecten. In totaal worden zo 800 mensen naar kansrijke beroepen begeleid en om- en bijgeschoold. Ook werken in Duitsland hoort bij de mogelijkheden, voor nog eens 200 personen. Daarnaast moet leegloop van de arbeidsmarktregio Achterhoek worden voorkomen.

Het geld wordt gericht ingezet om ervoor te zorgen dat Achterhoekers die hun baan verliezen in de regio een nieuwe baan vinden, in dezelfde of een andere sector. Zo wordt voorkomen dat ze de regio verlaten om elders aan de slag te gaan. Aanvrager van het Sectorplan Achterhoek is de stichting Studie Impuls Regio Achterhoek. Daarin participeren 190 bedrijven, verenigd in SIRA.